Przejdź do treści strony
Przekraczamy granice - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt s názvem: „Na hranici na hraně“, je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko

    • PL
    • EN
    • CZ

Lesopark zřízený v polovině 17. století se rozkládá mezi ulicemi Kolejowa a Floriańska. Na konci 19. století byl přeměněn na městskou zahradu, která se stala místem pro odpočinek a rekreaci obyvatel Kladské Bystřice.

Parková hora je přírodním parkem vyznačujícím se propojením s místní krajinou s pestrou vegetací. Největším lákadlem tohoto místa jsou krásné vyhlídky, které se před návštěvníky otvírají: na západ panorama města a Bystřické hory a na východ na masiv Králického Sněžníku. Terén se vyznačuje hustou sítí cest a stezek, které často protínají strmé západní svahy hory. Pohyb návštěvníkům v terénu se značnými výškovými rozdíly usnadňují kamenné schody, které vedou na samotný vrcholek hory.

 

Posunout nahoru