Przejdź do treści strony
Przekraczamy granice - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

The project entitled “Na granicy na krawędzi” (“At the border, on the edge”) is co-funded by the European Regional Development Fund as part of the Interreg V-A Czech Republic-Poland programme.

    • PL
    • EN
    • CZ
Scroll up