Przejdź do treści strony
Przekraczamy granice - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt s názvem: „Na hranici na hraně“, je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko

  • PL
  • EN
  • CZ

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek nagranicy.bystrzycaklodzka.pl

1. Obecné informace.

 1. Správcem osobních údajů je: starosta města Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Pl. Wolności 17, NIP: 881-10-06-578, REGON: 890717958
 2. Inspektor ochrany osobních údajů je: Dariusz Styczyrz, tel.: 74 8117 659, email: iodumig@bystrzycaklodzka.pl
 3. Provozovatelem webu je Turistické informační centrum, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Pl. Wolności 17, NIP: 881-10-06-578, REGON: 890717958 .
 4. Provozovatelem systému SkyCMS.pl , nazývaného také Procesor, je: NETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, KRS: 0000461385 nebo dále netkoncept.com.
 5. Web získává informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. Prostřednictvím informací zadávaných dobrovolně do formulářů.
  2. Ukládáním souborů cookie v koncových zařízeních (tzv. „cookies“).
  3. Shromažďováním protokolů webového serveru provozovatelem hostingu NETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, KRS: 0000461385.

2. Účel a rozsah sběru dat.

 1. Základem pro shromažďování údajů je dobrovolné odeslání uživatelem pomocí kontaktních formulářů na webu, e-mailových zpráv:
  1. jméno a příjmení,
  2. emailová adresa,
  3. telefonní číslo.
 2. Web může také ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).
 3. Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů Správcem:
  1. To umožňuje poskytování služeb elektronickými prostředky.
  2. Umožňuje vám obsluhovat váš účet (pokud jej máte) a řešit jakékoli technické problémy.
  3. Vyřizování žádostí, které nám zašlete.
  4. Pro účely související s poskytováním služeb, kde je Správce vyžadován ustanoveními daňového a účetního zákona.
  5. Údaje jsou zpřístupněny externím subjektům pouze se souhlasem Správce osobních údajů nebo subjektů údajů, existuje-li podezření na trestný čin.
  6. Správce může být požádán o poskytnutí informací shromážděných webem oprávněným orgánům na základě zákonných žádostí v rozsahu vyplývajícím z žádosti.
  7. Správce údajů garantuje splnění všech vašich práv podle obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/W. V souvislosti se zpracováním Vašich údajů máte právo:
   1. přístup k vašim osobním údajům na základě umění. 15 GDPR,
   2. opravit své osobní údaje na základě umění. 16 GDPR,
   3. výmaz Vašich osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) na základě umění. 17 GDPR,
   4. omezení jejich zpracování na základě umění. 18 GDPR,
   5. předávání vašich osobních údajů na základě umění. 20 GDPR,
   6. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě umění. 21 GDPR,
   7. odvolání souhlasu se zpracováním údajů dle umění. 7 sekund 3 GDPR.
   Tato práva můžete uplatnit, když:
   1. ohledně žádosti o opravu údajů: zjistíte, že vaše údaje jsou nesprávné nebo neúplné,
   2. v souvislosti s žádostí o výmaz údajů: Vaše údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly Správcem shromážděny; odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů; vznesete námitku proti zpracování vašich údajů; Vaše údaje budou zpracovávány nezákonně; údaje by měly být vymazány za účelem splnění povinnosti vyplývající ze zákona nebo údaje byly shromážděny v souvislosti s poskytováním elektronických služeb nabízených dítěti,
   3. v souvislosti s žádostí o omezení zpracování údajů: zjistíte, že vaše údaje jsou nesprávné - můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů na dobu, která nám umožní zkontrolovat správnost těchto údajů; Vaše údaje budou nezákonně zpracovávány, ale nebudete chtít, aby byly vymazány; Vaše údaje již pro nás nebudeme potřebovat, ale můžete je potřebovat k obhajobě nebo uplatňování nároků; nebo vznesete námitku proti zpracování údajů – dokud nebude určeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad důvody pro námitku,
   4. v souvislosti s žádostí o přenos údajů: zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy uzavřené s vámi a toto zpracování je prováděno automaticky. Máte právo podat stížnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů námi u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava).

3. Informace o cookies.

 1. Web používá soubory cookie.
 2. Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny pro používání stránek Webu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Provozovatel hostingu je subjekt, který umísťuje soubory cookie na koncové zařízení uživatele webových stránek a získává k nim přístup.
 4. Ve výchozím nastavení se používají následující soubory (cookies):
   
  Ne. název Popis Doba skladování Typ Původ
  1. Cms_admin _... Ukládá ID relace - Zasedání Vlastní
  2. Cms_public Ukládá ID relace - Zasedání Vlastní
  3. Cms_public _... Ukládá ID relace - Zasedání Vlastní
  4. Info_page_layer Ukládá informace o zobrazení speciální zprávy 1 hodina Konstantní Vlastní
  5. Info_page_layer_expiration Uchovává informace, dokud se speciální zpráva znovu nezobrazí 1 hodina Konstantní Vlastní
  6. PageCounter Ukládá informace používané počítadlem návštěv na webu 24 hodin Konstantní Vlastní
  7. PageCounter_expiration Uchovávám informace, dokud nepotřebuji měnit počítadlo pro aktuální stránku 24 hodin Konstantní Vlastní
  8. Languageld Ukládá ID jazyka webu 24 hodin Konstantní Vlastní
  9. Languageld_expiration Uchovává informace, dokud není důležitý výběr jazyka webu 24 hodin Konstantní Vlastní
  10. Čelit Ukládá informace používané počítadlem návštěvníků 24 hodin Konstantní Vlastní
  11. Counter_expiration Sleduje, kdy neměnit počítadlo návštěvníků 24 hodin Konstantní Vlastní
  12. cookie_modal Ukládá informaci o zobrazení zprávy na standardní stránce 9 dní Konstantní Vlastní
  13. cookie_modal_expiration Ukládá informace, do kdy již nezobrazovat soubory cookie na standardní stránce 9 dní Konstantní Vlastní
  14. admin_cookie_modal Ukládá informace o zobrazení zprávy na panelu 9 dní Konstantní Vlastní
  15. admin_cookie_modal_expiration Ukládá informace, dokud se soubory cookie v panelu znovu nezobrazí 9 dní Konstantní Vlastní
  16. bip_cookie_modal Ukládá informace o zobrazení zprávy na stránce pípnutí 9 dní Konstantní Vlastní
  17. bip_cookie_modal_expiration Ukládá informace, do kdy se nemají znovu zobrazovat soubory cookie na stránce se zvukovým signálem 9 dní Konstantní Vlastní
  18. scookie_modal Ukládá informace o zobrazení zprávy na webu WCAG - Zasedání Vlastní
  19. ukázat palec Ukládá informace o zobrazení miniatur pro soubory - Zasedání Vlastní
  20. wcag_hide_toolbox Ukládá informace o zobrazení postranního menu 12 dní Konstantní Vlastní
  21. wcag_font_size Ukládá informace o velikosti písma 12 dní Konstantní Vlastní
  22. wcag_contrast_type Uchovává informace o typu kontrastu 12 dní Konstantní Vlastní
  23. wcag_letter-spacing Ukládá informace o mezeře mezi písmeny 12 dní Konstantní Vlastní
  24. wcag_line-height Ukládá informace o výšce řádku 12 dní Konstantní Vlastní
  Poskytovatel služeb v těchto Zásadách ochrany osobních údajů zahrnul pouze popis svých vlastních souborů cookie (vlastních souborů cookie, tj. poskytnutých provozovatelem webu). Pro získání popisu cizího cookie (tedy poskytnutého externím provozovatelem) je nutné přečíst si příslušný dokument o ochraně soukromí konkrétního externího provozovatele poskytujícího tento cookie.
 5. Soubory cookie se používají pro následující účely:
  1. vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
  2. udržování relace Uživatele Webu (po přihlášení), díky které Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;
 6. Webová stránka používá dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je Uživatel smaže.
 7. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit nastavení - sekce Nastavení - sekce Ochrana osobních údajů. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie. Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.
 8. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
 9. Cookies umístěné na koncovém zařízení Uživatele Webu mohou být využívány také inzerenty a partnery spolupracujícími s Provozovatelem a externími programy instalovanými ve formě tzv. pluginy – např. sociální pluginy z Facebook.com nebo jiné. Zobrazením webové stránky webové stránky obsahující takový zásuvný modul naváže prohlížeč uživatele přímé spojení se servery stránek sociálních sítí.
 10. Obsah pluginu je daným poskytovatelem služeb přenesen přímo do prohlížeče Uživatele a integrován s Webem. Díky této integraci dostávají poskytovatelé služeb informaci o tom, že prohlížeč Uživatele zobrazil stránku Webu, a to i v případě, že Uživatel nemá profil u daného poskytovatele sociálních sítí nebo u něj není aktuálně přihlášen. Tyto informace (spolu s IP adresou Uživatele) odešle prohlížeč přímo na server daného poskytovatele služeb (některé servery jsou umístěny v USA) a tam je uloží.
 11. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a využívání poskytovateli služeb, jakož i možnost kontaktu a práva Uživatele v této souvislosti a možnost provedení nastavení zajišťujících ochranu soukromí Uživatele jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů společnosti poskytovatelé služeb:
  1. https://www.facebook.com/policy.php
  2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  3. https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
  4. https://twitter.com/privacy
  5. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ
  6. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  7. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
  8. https://help.disqus.com/cs/articles/1717103-disqus-privacy-policy
 12. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí těchto společností, abyste se dozvěděli o pravidlech používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics
 13. Poskytujeme možnost využívat sociální funkce, jako je sdílení obsahu na sociálních sítích a přihlášení k odběru sociálního profilu. Používání těchto funkcí zahrnuje používání souborů cookie pro správce sociálních sítí, jako jsou:
  1. Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA)
  2. Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)
  3. YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)
  4. Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
  5. Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  6. Mapy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  7. LinkedIN (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA)
  8. Pinterest (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA)
  9. Tumblr (Tumblr Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA)
 14. Na webu používáme systém komentářů Disqus. To souvisí s používáním souborů cookie společnosti Disqus Inc. (717 Market Street, Suite 700 San Francisco, Kalifornie 94103 USA).
 15. K cílení reklam na vás používáme marketingové nástroje, jako je Facebook Pixel. To souvisí s používáním cookies Facebooku. V rámci nastavení souborů cookie se můžete rozhodnout, zda souhlasíte s naším používáním Pixel Facebook ve vašem případě či nikoli.
 16. Používáme remarketingové nástroje Google AdWords. To souvisí s používáním souborů cookie společnosti Google LLC pro službu Google AdWords. V rámci mechanismu pro správu nastavení souborů cookie máte možnost rozhodnout, zda ve vašem případě budeme moci používat Google AdWords či nikoli.
 17. Patříme do reklamní sítě Google AdSense. To souvisí s používáním souborů cookie společnosti Google LLC pro službu Google AdSense. V rámci mechanismu pro správu nastavení souborů cookie máte možnost rozhodnout, zda ve vašem případě budeme moci používat personalizované reklamy Google AdSense či nikoli.
 18. Na web vkládáme videa z YouTube. Při přehrávání takových nahrávek se pro službu YouTube používají soubory cookie společnosti Google LLC.
 19. Pomocí mechanismu Google reCAPTCHA testujeme, zda chování uživatelů našich webových stránek nenese vlastnosti robotů. V takovém případě můžeme vaši IP adresu sdělit společnosti Google LLC.
 20. Web využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Pro využití funkcí Google Maps je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google ve Spojených státech a tam se ukládají. Poskytovatel služeb těchto webových stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat. Používání Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné dohledatelnosti míst, která jsme na webu uvedli. Jedná se o oprávněný zájem podle čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR.

4. Protokoly serveru.

 1. Informace o některých chováních uživatelů podléhají protokolování ve vrstvě serveru. Tyto údaje slouží ke správě webových stránek a k zajištění co nejefektivnější obsluhy poskytovaných hostingových služeb.
 2. Prohlížené zdroje jsou identifikovány pomocí URL adres. Kromě toho lze uložit následující:
  1. čas příchodu dotazu,
  2. čas odeslání odpovědi,
  3. název stanice klienta - identifikace prováděná protokolem HTTP,
  4. informace o chybách, které se vyskytly při implementaci HTTP transakce,
  5. URL adresa stránky dříve navštívené uživatelem (referrer link) – v případě, kdy byla Webová stránka otevřena prostřednictvím odkazu,
  6. informace o prohlížeči uživatele,
  7. Informace o IP adrese.
 3. Výše uvedené údaje nejsou spojeny s konkrétními lidmi procházejícími web.
 4. Výše uvedené údaje slouží pouze pro účely správy serveru.
 5. Shromážděné logy jsou uchovávány po stanovenou dobu – 3 měsíce a slouží jako pomocný materiál sloužící k administraci webu. Informace v něm obsažené nejsou sdělovány nikomu kromě těch, kteří jsou oprávněni spravovat server.

5. Správa cookies – jak v praxi vyjádřit a odvolat souhlas?

 1. Pokud si uživatel nepřeje přijímat cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, zachování uživatelských preferencí může ztížit a v extrémních případech může znemožnit používání webových stránek.
 2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte ze seznamu nejoblíbenějších webových prohlížečů / systémů ten, který používáte, a postupujte podle pokynů:
  1. internet Explorer
  2. Edge
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android
  8. Safari (iOS)
Posunout nahoru